III nagroda w konkursie na projekt budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zdobyliśmy III nagrodę w konkursie, którego przedmiotem było opracowanie koncepcji budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy, na podstawie której miała zostać opracowana dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza.

Budynek Urzędu Gminy i Miasta należało wkomponować w istniejący historyczny (zabytkowy) stan i nawiązać do Ratusza. Dla drewnianego budynku przyległego do Ratusza należało zaproponować elewację zewnętrzna w nawiązaniu do:
a) Budynku objętego konkursem
b) Ratusza

Powrót do listy
do góry