Zamienne pozwolenie na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych przedszkola 4-oddziałowego w Żabiej Woli

Opracowana przez nas dokumentacja zamienna związana była z chęcią pozyskania przez Inwestora dodatkowego dofinansowania z programu LEMUR ogłoszonego przez NFOŚiGW.

Celem było dostosowanie budynku do obiektu o wysokiej klasie energooszczędności oraz do osiągnięcia minimalnych kosztów eksploatacji obiektu. Zaprojektowane przez nas wcześniej przedszkole 4-oddziałowe składa się z części przedszkolnej o 4 salach zajęć oraz z części zapleczowej podzielonej na zespoły administracyjny z wielofunkcyjną salą zajęć oraz kuchenno-techniczny. Budynek zestawiono kompozycyjnie z czterech prostych brył o podobnej wielkości i kubaturze.

Na placu zabaw zaprojektowano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. W budynku przewidziano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła. Użyte zostaną kolektory gruntowe i panele fotowoltaiczne.

Przedszkole ma powstać do końca maja 2017 roku.

Powrót do listy
do góry