Projekt przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku

Zakończyliśmy prace nad wielobranżową dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 13 w Pułtusku. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. Projekty obejmują przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek usługowy w celu adaptacji do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych. Przebudowywany budynek pochodzi zapewne z I połowy XIX wieku. Podczas II Wojny Światowej większość zabudowy Rynku została zniszczona. Po Wojnie kamienice wschodniej pierzei z numerami 1, 17, 17a, 19, 33 i 35 odbudowano według nowych projektów, które zakłócają historyczny kształt pierzei. Budynek nr 13 jest o fasadzie pięcioosiowej z boniowanym parterem oraz narożnymi lizenami i środkowym ryzalitem zwieńczonym odcinkiem attyki. Pierwotnie balkon znajdował się nie w osi symetrii budynku - czyli w ryzalicie, a w drugiej osi, co oznacza, że elewacja budynku pierwotnie była niesymetryczna. Taki stan dokumentują zdjęcia zgromadzone w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie.

Powrót do listy
do góry