Projekt renowacji mogiły żołnierzy poległych w 1920 r.

Zakończyliśmy dokumentację projektową renowacji mogiły żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Pułtusku. Teren jest pod opieką konserwatora zabytków. Dokumentacja obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej, opinii dotyczącej stanu technicznego i dokumentacji projektowej renowacji mogiły żołnierzy poległych podczas wojny polsko - bolszewickiej w 1920 r. wraz z odnowieniem otoczenia wokół mogiły, schodami, ogrodzeniem i uporządkowaniem terenu wokół mogiły.

Powrót do listy
do góry