Na czym polega adaptacja projektu gotowego?

Adaptacja gotowego projektu polega na przystosowaniu zakupionego projektu do wymogów prawa budowlanego, związanego z jego lokalizają na wybranej działce oraz indywidualnych potrzeb Inwestora. Dokumenty niezbędne do wykonania adaptacji projektu domu:

  • Mapa do celów projektowych
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • Wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek o zgłoszenie
  • Wypełnione oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Dobrze jest mieć warunki przyłączenia do mediów, chociaż obecnie nie są one konieczne na etapie wydawania pozwolenia na budowę lub na etapie zgłoszenia.

Powrót do listy
do góry