Jak pozyskać Decyzję o warunkach zabudowy?

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z reguły trwa kilka miesięcy. Dlatego jeżeli planujesz rozpocząć budowę swojego domu z początkiem wiosny, lepiej zacznij załatwiać formalności już na jesieni. Sprawdź najpierw czy w urzędzie gminy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący m.in. Twojej działki. Jeśli go nie ma, to trzeba wtedy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli działka ma użytek inny niż B, to konieczne jest wyłączenie tej części działki z produkcji rolnej. Decyzja może być wydana o ile na sąsiednim gruncie jest podobna zabudowa do planowanej przez nas, działka ma dostęp do drogi publicznej oraz jej uzbrojenie (nawet projektowane) jest wystarczające do zabudowy. Wniosek jest dostępny w każdym urzędzie gminy w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej i powinien zawierać m.inn.:

  1. charakterystyczne dane zabudowy (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, wysokość zabudowy, kąt dachu, ilość kondygnacji, ilość miejsc parkingowych - garaży itd.), 
  2. wielkości i sposób zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów, 
  3. charakterystyczne parametry techniczne inwestycji, 
  4. inne informacje w zależności od rodzaju inwestycji. 

Dane wpisane we wniosku mają charakter jedynie orientacyjny. Urząd wydając decyzję określa w niej, co będzie można na danej nieruchomości zrealizować. Do wniosku o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy musisz dołączyć:

  1. Mapę zasadniczą z wkreślaną granicą terenu objętego wnioskiem. 
  2. Szkice / rysunki określające funkcję i sposób zagospodarowania terenu.
Powrót do listy
do góry