Projekt zagospodarowania terenu wokół Szańca mjr. Hubala - Studzianna, gmina Poświętne

Dokumentacja obejmowała projekt zagospodarowania terenu wokół Szańca mjr. Hubala w Studziannej, gmina Poświętne oraz projekt tablicy upamiętniającej i obelisku wszystkich członków wydzielonego oddziału Wojska Polskiego mjr. Hubala. 

do góry