Wystawa "Jan Paweł II - Człowiek i kultura" w Paryżu w UNESCO - II miejsce

Prezentacja multimedialna wystawy

Celem wystawy było przypomnienie przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone w siedzibie UNESCO i przypomnieć Jego samego, Jego działalność poprzez wyakcentowanie następujących tematów - słów, które można znaleźć w przemówieniu JPII:
1 - WYCHOWANIE
2 - NAUKA
3 - KULTURA

do góry