Nasze usługi

Mając wiedzę i doświadczenie pomagamy inwestorom na każdym etapie inwestycji od sprawdzenia uwarunkowań formalnych możliwości realizacji inwestycji, po oddawanie obiektów do użytkowania.

Korzystając z naszych usług inwestorzy unikną błędów i pomyłek, o które dziś łatwo w tak skomplikowanym procesie inwestycyjnym. Opracowane przez nas projekty posiadają wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia branżowe (np. Sanepid, BHP, p.poż) i pozwolenia.

Projektujemy

 • domy jednorodzinne i wielorodzinne,
 • biura i magazyny,
 • biekty handlowe i usługowe
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • adaptacje budynków i strychów,
 • daptacje i remonty obiektów znajdujacych się w strefie ochrony konserwatorskiej
 • wnętrza mieszkań, lokali usługowych, sklepów, itp.

Wykonujemy

 • projekty budowlane w zakresie architektura - konstrukcja
 • adaptacje projektów typowych
 • wielobranżowe projekty umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę
 • projekty wykonawcze
 • przedmiary i kosztorysy
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • projekty technologiczne
 • projekty koncepcyjne
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
 • projektowaną charakterystykę energetyczną dla budynków

Oferujemy

 • pomoc przy określeniu możliwości inwestowania
 • pomoc przy wszelkiego rodzaju kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia od gestorów sieci
 • uzyskanie decyzji lokalizacyjnych wjazdu i zjazdu z dróg publicznych
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Nadzorujemy budowę

 • w ramach nadzoru autorskiego pilnujemy, aby obiekt był budowany zgodnie z projektem a także wykonujemy dokumentacje powykonawcze
do góry